Архитектурно-музеен резерват "Царевец"

carevec

            От 1187г. до 1393г. Търново е столица на Второто българско царство. През този период главната крепост, политическият и духовният център на държавата се намират на хълма Царевец. Този избор е предопределен от господстващото положение и естествената непристъпност на хълма. Сложната укрепителна система се състои от дебели и високи каменни зидове върху скалния венец, опасващи целия хълм и напречни стени, спускащи се перпендикулярно към реката. Крепостта има три входа, водещи до вътрешността й, където доминиращо място заемат Дворецът на българските царе и Патриаршията. Около тях теренът е плътно застроен - над 470 постройки, 23 църкви, 4 градски манастира, водохранилища, улици, канализация и т. н.

Рекламирайте при нас!