Архитектурно-музеен резерват „Арбанаси”

arbanasi

      Село Арбанаси се намира на 4 км. от Велико Търново и е разположено на високото едноименно плато с изглед към средновековните крепости Трапезица и Царевец. Със своите уникални къщи, църкви и чешми от XVI - XVIIв. селото привлича множество туристи всяка година. Съхранената възрожденска архитектура и дух са причина през 1921г. с царски указ Арбанаси да бъде обявено за курорт, а през 2000г. за историческо селище от национално значение. Днес най-посещавани и емблематични забележителности тук са църквите „Рождество Христово”, „Св. Архангели Михаил и Гавраил”, „Св. Димитър”, „Св. Георги” и „Св. Атанасий”; манастирите „Св. Никола” и „Св. Богородица”, Констанцалиевата и Хаджиилиевата къща, както и Коконската чешма.

 

Църквата „Рождество Христово”

rojdestvo-hristovo-arbanasi

            Това е най-старата, голяма и посещавана църква в Арбанаси. Храмът е издигнат през втората половина на XVIв., като в столетието след това се открояват още два строителни етапа, които оформят днешния вид на църквата. Цялата вътрешност е покрита с уникални стенописи, като от най-старата живопис е запазена композицията „Страшният съд”, разположена около патронната сцена “Рождество Христово”. Тук няма как да не отбележим най-мащабната по площ сцена “Древо Йесеево” или „Родословното дърво на Исус Христос”, както и силно внушителната сцена “Суетният живот в лъжовния свят” или „Колелото на живота” от параклиса “Св. Йоан Предтеча”. В този параклис се намира иконостасна преграда, която е сред най-ранните образци на българското дърворезбарско изкуство.

            Храмът “Рождество Христово” е част от комплекс-резиденция, от която се е осъществявало управлението на Търновската митрополия, най- голямата на Балканския полуостров.

Църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил”

mihail-i-gavrail-arbanasi

            Църквата се намира в югоизточната част на село Арбанаси, като във вида достигнал до наши дни, храмът е изграден в края на XVIIв. Преди това на същото място съществува по-стар храм, издигането на който се отнася към края на XVI и началото на XVIIв. По-късно при преустройството извършено в края на XVIIв., части от старата църква са включени в новата. Като цяло църквата има сложна схема. В изографисването на храма се открояват няколко етапа, като в притвора над входната врата има запазен ктиторски надпис от 1760г. Стенописите са изключително интересни и разкриват връзките с традициите на Търновската живописна школа, както и общите тенденции в живописта от XVII-XVIIIв.

Църквата „Св. Георги”

sveti-georgi-arbanasi

            Храмът “Св. Георги” се намира в югозападната част на с. Арбанаси. Представлява масивно изградена каменна черква, която е еднокорабна, едноапсидна, с притвор от запад и галерия от север. В този си вид тя е издигната в края на XVII или началото на XVIIIв. и това се разбира от надпис в наоса, който съобщава кога е приключило зографисването на храма(1709г). При археологически и архитектурни изследвания е установено, че в чертите на сегашния наос е съществувал по-стар храм, състоящ се от олтар, наос и притвор. Издигането му се отнася към втората половина на XVIв., което се доказва от датировката на стенописите в апсидата. Основната част от иконостаса е изработена през първото десетилетие на XVIIв., а царските двери датират от 1678г. За съжаление, днес не е възможно да бъде видяна великолепната живопис от началото на XVIIIв.

Църквата „Св. Димитър”

sveti-dimityr-arbanasi

            Храмът “Св. Димитър” е разположен в сегашната централна част на с. Арбанаси. Достигналата до наши дни църква има сложна архитектурна схема: олтар, наос и притвор, разположени последователно по оста изток-запад, разположеният от северната стена на наоса параклис и Г-образна масивно изградена галерия, която обединява същинската църква и параклиса. Стенописите на църквата са завършени през 1621г., като за това разбираме от ктиторски надпис, разположен над входната врата, върху западната стена на наоса. За съжаление, днес те са частично запазени и към настоящия момент са в етап на реставрация. При проучвания на църквата е установено, че преди завършването й през 1621г. сегашният параклис съществува като самостоятелен храм. Неговото построяване се отнася към средата на XVIв. и това го прави най-ранният култов паметник издигнат в Арбанаси.

Църквата „Св. Атанасий”

sveti-atanasij

            Храмът “Св Атанасий” е разположен в североизточната част на с. Арбанаси. Той се състои от олтар, наос и притвор, разположени по оста изток-запад и параклис “Св. Харалампий” от юг. Църквата е издигната през 30-те години на XVIIв., а изографисването й е завършено през 1667г. според ктиторския надпис разположен в наоса. За разлика от нея, стенописването на параклиса “Св. Харалампий” е завършено през 1726г. от тревненски зографи.

Рекламирайте при нас!