Археологически резерват „Никополис ад Иструм”

nikopolis1

          

       Римският и ранновизантийски град Никополис ад Иструм се намира на около 20 км. северно от Велико Търново, на левия бряг на река Росица, в близост до село Никюп.

            Градът е основан от римския император Траян (98–117г.) в чест на победата му над даките през 106 година. Той е с голямо стратегическо значение, тъй като е разположен в пресечната точка на два от важните пътища в тази част на Балканите. Единият път започва от Одесос (Варна). През Марцианопол (Девня), Никополис ад Иструм, Мелта (Ловеч) и Сердика (София) води към западните римски провинции. Другият започва от Нове (Свищов) и през проходите на Хемус (Стара планина), Кабиле (Ямбол), Византион (Истанбул) и проливите осъществява връзка с малоазийските провинции на империята.

nikopolis2

            Планировката на Никополис ад Иструм е напълно в тогавашните архитектурни традиции на Римската империя, като първоначално няма изградени крепостни стени. Скоро обаче, след опустошителни нападения, са издигнати стени с височина 8 метра, а кулите достигат 12 метра. Населението на града е разнообразно - траки, римски ветерани, преселници от Мала Азия и макар да говорели различни езици, официалният език е старогръцкият. Най-голям разцвет градът преживява от средата на IIдо първата третина на IIIв. По-късно, зачестилите нашествия на различни племена и преживени опустошения, довеждат до неговото западане и изоставяне.

            Днес, след около столетие на археологически проучвания, останките на Никополис ад Иструм представляват интерес не само за специалистите, но и за туристите.

nikopolis3

Рекламирайте при нас!