Църквата „Св. Архангели Михаил и Гавраил”

mihail-i-gavrail-arbanasi

            Църквата се намира в югоизточната част на село Арбанаси, като във вида достигнал до наши дни, храмът е изграден в края на XVIIв. Преди това на същото място съществува по-стар храм, издигането на който се отнася към края на XVI и началото на XVIIв. По-късно при преустройството извършено в края на XVIIв., части от старата църква са включени в новата. Като цяло църквата има сложна схема. В изографисването на храма се открояват няколко етапа, като в притвора над входната врата има запазен ктиторски надпис от 1760г. Стенописите са изключително интересни и разкриват връзките с традициите на Търновската живописна школа, както и общите тенденции в живописта от XVII-XVIIIв.

Рекламирайте при нас!