„Дворецът на българските царе“

dvorecyt

 

            Той е най-внушителният архитектурен комплекс издигнат върху централната, най-обширна и удобна за строеж тераса на хълма Царевец. Представлява самостоятелна крепост, оградена с крепостни стени и бойни кули, върху площ от 4872 кв. м. Дворецът разполага с два входа: главен в северната част, допълнително защитена от три високи бойни кули, и втори на южната страна, водещ към стопанските помещения. Отделните сгради на комплекса затварят вътрешния двор, в чиято западна половина се намират тронната зала, приемните и служебни помещения. Покрай източната крепостна стена са разположени жилищните и работни помещения, а под тях - избите. В източната част на вътрешния двор се издига дворцовата църква „Св. Петка”. Като цяло комплексът е изграден на три етапа в периода XII - XIVв. и съществува до 1393г., когато османците го опожаряват и разрушават изцяло.

Рекламирайте при нас!