Хълмът „Момина крепост“ (”Девинград“)

hylm-momina-krepost

        Хълмът Момина крепост се развива заедно с Царевец през V-VIв. като значителна ранновизантийска крепост. Доказателство за това са следите от крепостни съоръжения, големи постройки и други археологически материали. Хълмът е частично проучен. Данните от тези проучвания свидетелстват, че в подножието на западния склон през XIVв. е създаден квартал на средновековния Търновград, който вероятно възниква като "разширение на долния град". Жилищата показват, че тук е битувало най-бедното население извън крепостните стени на столицата Търновград.

Рекламирайте при нас!