„Лобната скала“

lobnata-skala1 

 lobnata-skala2     В североизточния си край хълмът Царевец завършва със силно издадена над р. Янтра скала, известна като Лобна скала. Тук са извършвани екзекуциите в старата столица.

Рекламирайте при нас!