„Патриаршията“ /патриаршески комплекс „Св. Спас“ и патриаршеската църква „Възнесение Господне”/

patriarshiqta          

        „Майката на всички български църкви” се издига на най-високата тераса на хълма Царевец и е втория по големина и значение архитектурен комплекс в крепостта. Патриаршията, също както и царския дворец, е самостоятелна крепост. Оградена от крепостни стени, порти и кули, тя заема площ от 2413 кв. м. Входът се намира на западната страна с две последователни врати, а от юг и север се издигат две бойни кули. Вътре в комплекса, долепени до крепостната стена, се намират библиотеката, жилищните и служебните помещения на патриарха, килиите на монасите. В централната част, на най-високото място, се извисява патриаршеската църква „Възнесение Господне”. Църквата е кръстокуполна, триапсидна, с два притвора и в изграждането й личат два строителни етапа. До южната стена са открити три помещения, средното от които е кула-звънарница - рядко срещано явление в църковното строителство от тази епоха. Докога е запазен комплексът не е известно, но днес може да бъде видян реставрираният патриаршески храм с кулата-звънарница. Стенописите във вътрешността му представят най-важните моменти от политическата и духовна средновековна история на България.

 

Рекламирайте при нас!