Музей „Констанцалиева къща” и Коконската чешма

konstancalievata-kyshta

            Къщата се намира в централната част на селото срещу известната Коконска чешма. Тя е един от най-забележителните и представителни паметници на жилищната архитектура в Арбанаси. Първоначалното й изграждане се отнася към края на XVIIв., а в следващите столетия претърпява няколко преустройства, довели я до вида, в който е сега. Къщата е била притежание на голям арбанашки род. В последствие е закупена от жителя на селището Атанас Констанцалията, откъдето идва и името, с което е позната днес. Понастоящем в нея е разположена експозиция, представяща бита на арбанашките жители от XIX век.

kokonskata-cheshma

            Интерес представляват и старинните арбанашки чешми с големи стрехи. Това са Коконската и Пазарската чешма. Първата се намира срещу музей „Констанцалиева къща” и е построена през 1786г. от Мехмед Саид ага. На лицевата страна е поставен каменен надпис на староарабски, който в превод гласи: „Който я гледа и пие, ще му дойде светлина на очите и душата”.

Рекламирайте при нас!