Църквата „Св. Атанасий”

sveti-atanasij

            Храмът “Св Атанасий” е разположен в североизточната част на с. Арбанаси. Той се състои от олтар, наос и притвор, разположени по оста изток-запад и параклис “Св. Харалампий” от юг. Църквата е издигната през 30-те години на XVIIв., а изографисването й е завършено през 1667г. според ктиторския надпис разположен в наоса. За разлика от нея, стенописването на параклиса “Св. Харалампий” е завършено през 1726г. от тревненски зографи.

Рекламирайте при нас!