Църквата „Св. Георги”

sveti-georgi-arbanasi

            Храмът “Св. Георги” се намира в югозападната част на с. Арбанаси. Представлява масивно изградена каменна черква, която е еднокорабна, едноапсидна, с притвор от запад и галерия от север. В този си вид тя е издигната в края на XVII или началото на XVIIIв. и това се разбира от надпис в наоса, който съобщава кога е приключило зографисването на храма(1709г). При археологически и архитектурни изследвания е установено, че в чертите на сегашния наос е съществувал по-стар храм, състоящ се от олтар, наос и притвор. Издигането му се отнася към втората половина на XVIв., което се доказва от датировката на стенописите в апсидата. Основната част от иконостаса е изработена през първото десетилетие на XVIIв., а царските двери датират от 1678г. За съжаление, днес не е възможно да бъде видяна великолепната живопис от началото на XVIIIв.

Рекламирайте при нас!