Църквата „Св. Димитър”

sveti-dimityr-arbanasi

            Храмът “Св. Димитър” е разположен в сегашната централна част на с. Арбанаси. Достигналата до наши дни църква има сложна архитектурна схема: олтар, наос и притвор, разположени последователно по оста изток-запад, разположеният от северната стена на наоса параклис и Г-образна масивно изградена галерия, която обединява същинската църква и параклиса. Стенописите на църквата са завършени през 1621г., като за това разбираме от ктиторски надпис, разположен над входната врата, върху западната стена на наоса. За съжаление, днес те са частично запазени и към настоящия момент са в етап на реставрация. При проучвания на църквата е установено, че преди завършването й през 1621г. сегашният параклис съществува като самостоятелен храм. Неговото построяване се отнася към средата на XVIв. и това го прави най-ранният култов паметник издигнат в Арбанаси.

Рекламирайте при нас!