Църквата „Рождество Христово”

rojdestvo-hristovo-arbanasi

            Това е най-старата, голяма и посещавана църква в Арбанаси. Храмът е издигнат през втората половина на XVIв., като в столетието след това се открояват още два строителни етапа, които оформят днешния вид на църквата. Цялата вътрешност е покрита с уникални стенописи, като от най-старата живопис е запазена композицията „Страшният съд”, разположена около патронната сцена “Рождество Христово”. Тук няма как да не отбележим най-мащабната по площ сцена “Древо Йесеево” или „Родословното дърво на Исус Христос”, както и силно внушителната сцена “Суетният живот в лъжовния свят” или „Колелото на живота” от параклиса “Св. Йоан Предтеча”. В този параклис се намира иконостасна преграда, която е сред най-ранните образци на българското дърворезбарско изкуство.

            Храмът “Рождество Христово” е част от комплекс-резиденция, от която се е осъществявало управлението на Търновската митрополия, най- голямата на Балканския полуостров.

Рекламирайте при нас!