„Стамболовият хан“

stamboloviqt-han

            Днешните останки от този хан се намират в непосредствена близост до площад „Велчова завера”. Първоначално той е собственост на чичото на Стефан Стамболов, а после и на баща му. Сградата се е издигала на три етажа, като на първия са разположени дюкяни, а на втория и третия стаи, в които работят занаятчии, и други помещения, които служат за нощуване. От 1853 до 1856г. тук работи дядо Никола Филиповски (капитан дядо Никола), организатор на въстанието през 1856г.

            Срещу Стамболовия хан се намира къщата, в която са живели Венета и Иванка Ботеви - съпругата и дъщерята на великия поет и революционер Христо Ботев.

 

Рекламирайте при нас!