„Растата” и днешната Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”

humanitarna-gimnaziq 

           Съвсем близо до Каябаш се намира и най- големият стопански център на Търново през Възраждането - Растата. Тук са разположени няколко добре уредени занаятчийски чаршии и покрит пазар, който има врати от двете си страни, които вечер се заключват и охраняват. В центъра на Растата се намира най-голямата джамия на града, известна под името Куршумлията. По-късно на нейно място е построена мъжката гимназия, днес Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий”. В тази част на града се намират и най-големите и хубави турски конаци, както и най-популярното турско кафене в Търново, които днес не са запазени.

 

Рекламирайте при нас!