Църквите „Св. Иван Рилски” и „Св. Апостоли Петър и Павел”

sv-petyr-i-pavel

            По левия бряг на реката, в северното подножие на хълма Царевец, се намира църквата „Св. Иван Рилски”. Западно от нея е разположен храма „Св. Апостоли Петър и Павел”, издигането на който се отнася към времето на Второто българско царство. В последствие около църквата е формиран манастирски комплекс, който след 1393г. изпълнява функцията на патриаршеска, а по-късно и на митрополитска резиденция. През последните години в района на двете църкви се проведоха системни археологически разкопки под ръководството на проф. Николай Овчаров и ст. н. с. д-р Хитко Вачев.

            Югозападно от църквата „Св. Апостоли Петър и Павел” се е намирал друг манастир - „Св. Богородица Темнишка”.

 

Рекламирайте при нас!