Църквата „Св. Георги”

sv-georgi

 

           Има данни, че тази църква съществува в периода XIII-XIVв. Възстановена е и живописана отново в началото на XVIIв. Последната строителна и художествена реставрация на храма е завършена през 1975г., след което той е отворен за посещения.

            По източния склон на Трапезица е съществувала още една църква - „Св. Параскева”, която е проучена сондажно.

 

Рекламирайте при нас!