Църквата „Св. Димитър Солунски”

sv-dimityr

 

            Църквата е кръстокуполна, еднокорабна, с притвор и галерии от север и юг. В нея през 1186г. двамата братя Асен и Петър обявяват въстанието, с което възстановяват българската държава. По-късно храмът е включен в голям манастирски комплекс, който е разрушен от земетресение през втората половина на XIIIв. След това около църквата възниква некропол, съществуващ до началото на XXв. След реставрация, църквата е отворена за посещения през 1985г.

 

Рекламирайте при нас!