Хълмът „Трапезица”

trapezica

 

           Това е втората по значимост крепост на Търново през столичния период, наричана през XII- XIVв. „славният град Трапезица”. Той се издига северозападно от Царевец, на десния бряг на р. Янтра, която го опасва от изток, юг и запад. Хълмът Трапезица също е укрепен с яки стени, следващи скалния венец над Янтра, а на отделни места стените са усилени. За Трапезица са запазени повече сведения в средновековните извори. Хълмът е свързан с мощите на Св. Иван Рилски и Св. Гавраил Лесновски, които са пренесени и положени тук. Като цяло са открити основите на 17 църкви и други сгради, но цялостни системни археологически проучвания не са правени. Едва през последните няколко години започва възстановяването на част от крепостната стена.

 

Рекламирайте при нас!