„Балдуиновата кула“ и „Френкхисарската порта“

balduinovata-kula

 

            Югоизточният ъгъл на крепостта е най-ниската точка на хълма Царевец и затова е грижливо и солидно укрепен. Тук се издига бойна кула, охраняваща близкия вход за крепостта и голямо водохранилище. Това е т. нар. Балдуинова кула. Основите й са открити под днес съществуващата кула, която е възстановена в сегашния си вид по образец на кула в Червен през 1930г. Конкретни данни, че в тази кула през 1205г. е затворен плененият при Одрин латински император Балдуин липсват. Името си кулата получава по-късно. То е свързано с легендата за смъртта на Балдуин. На 45 м. северно от югоизточната бойна кула се намира третият вход за крепостта - Френкхисарската порта, която служела за връзка с квартала на франките. Тя е оформена в коридор, образуван от разминаването на крепостната стена от север и от юг. Вратата е падаща, а отвътре е развита отбранителна кула.

 

Рекламирайте при нас!