Главният вход с трите порти и „Сечената скала“

trite-porti           

sechenata-skala        Главният вход на крепостта върху хълма Царевец се намира в западната му част. Изграден е върху тесен скален масив, който представлява най-достъпната част от хълма и е снабден с три последователни порти. Пред първата порта над „Сечената скала” има дървен подвижен мост, който е запазен до 1864г. и бойна кула над портата. Портата е възстановена през 1932 – 1934 година, но без кулата. Втората порта се намира на около 18 м. след първата, където са установени основи на четириъгълна кула. Третата порта се издига на около 45 м. след втората и съществува до 1889г. Северно от нея има голяма сграда, предназначена за охраната на целия главен вход. Третата порта е реставрирана през 1971г.

 

Рекламирайте при нас!